• notice: Trying to get property of non-object in /home/evropro/public_html/modules/taxonomy_breadcrumb/taxonomy_breadcrumb.module on line 79.
  • notice: Trying to get property of non-object in /home/evropro/public_html/modules/taxonomy_breadcrumb/taxonomy_breadcrumb.inc on line 132.
  • notice: Undefined property: stdClass::$field_imceimage in /home/evropro/public_html/themes/evroproekti/node.tpl.php on line 30.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България

Целевите групи и основните типове бенефициенти на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 са от национални, регионални и местни власти до публични организации, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от българските организации, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и местни политики за развитие.

До 20% от размера на средствата по програмата да се разходват за финансиране на бенефициенти и операции, които са извън допустимата територия

Бюджет на програмата

Общият бюджет на Програмата е 258 504 125 евро, от които средствата от Европейския Фонд за Регионално развитие (ЕФРР) са 215 745 513 евро, а останалите - принос на България.

Финансовото разпределение на средствата от ЕФРР по отделните приоритетни оси е както следва:

Приоритетна ос 1 Добре свързан регион (Транспорт) – 38%;
Приоритетна ос 2 Зелен регион (Околна среда) – 25%;
Приоритетна ос3 Безопасен регион (Превенция на риска) – 19%;
Приоритетна ос 4 Квалифициран и приобщаващ регион (Заетост) – 7%;
Приоритетна ос 5 Ефикасен регион (Институционално сътрудничество) – 5%,
Приоритетна ос 6 (Техническа помощ) – 6%.

Към Програмата
 

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти