Начало

„АДВАНС ПРОЕКТ” ЕООД е консултантска фирмa, която изготвя проекти за получаване на финансиране по европейските фондове и програми, бизнес планове за банково финансиране и консултира своите клиенти за актуалните европейски грантови схеми. Екипът на фирмата е съставен от високо квалифицирани специалисти, мотивирани да създават добавена стойност за своите клиенти.

Успешното усвояване на финансовия ресурс, предоставян от Европейския съюз на българската държава до голяма степен зависи от разработването на качествени, икономически обосновани и рентабилни проекти.

„АДВАНС ПРОЕКТ” ЕООД изготвя проекти по ОП "Конкурентоспособност" - "Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Програмата е подходяща за малки и средни предприятия, извършващи стопанска дейнист в големите градове на България.

Консултантската фирма изготвя проектни предложения за закупуване на земеделска техника, създаване на трайни насаждения, модернизация на кравеферми, изграждане на оранжериисемейни хотели и къщи за гости.

"АДВАНС ПРОЕКТ" ЕООД концентрира своята дейност в проекти за енергийна ефективност, технологична модернизация и за подпомагане на земеделски производители.

ПРСР
ПРСР е създадена с цел стимулиране на икономическото развитие и увеличаване на заетостта в слабо-развитите селски райони на България.
Повече...
Конкурентоспособност
  ОП „Конкурентоспособност” има за цел развитие на ефективна икономика, която да е конкурентоспособна на европейския и световен пазар.
Повече...
Човешки ресурси
ОП „Човешки ресурси” има за цел подобряване на качеството на живот в България, чрез развитие на човешкия капитал и повишаване на достъпа до образование.
Повече...
Регионално развитие
ОП „Регионално развитие” е насочена към повишаване качеството на живот, създаване на благоприятна работна среда и постигане на икономически растеж.
Повече...

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти