• notice: Trying to get property of non-object in /home/evropro/public_html/modules/taxonomy_breadcrumb/taxonomy_breadcrumb.module on line 79.
  • notice: Trying to get property of non-object in /home/evropro/public_html/modules/taxonomy_breadcrumb/taxonomy_breadcrumb.inc on line 132.
  • notice: Undefined property: stdClass::$field_imceimage in /home/evropro/public_html/themes/evroproekti/node.tpl.php on line 30.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.

Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Сърбия

Обща стратегическа цел на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Сърбия 2014-2020 е да се насърчи балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия - интегриран в европейското пространство чрез интелигентен икономически растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са централни / регионални и местни органи на властта; културни институти (музеи, библиотеки, художествени  галерии, читалища и др.); образователни институции и обучителни центрове; регионални и браншови агенции за развитие, структури за подкрепа на бизнеса; неправителствени организации и туристически асоциации, и др. Участието им в проекти ще улесни усвояването на знания и обмена на добри практики, ще подобри прилаганите регионални и местни политики за развитие и ще създаде и развие трансгранични партньорства.

Общият бюджет на Програмата е 34 102 251.77 евро, от които 28 986 914.00 евро от Европейския съюз.

Бюджет на програмата
Общият бюджет на Програмата е в34 102 251.77 евро, от които 85% се отпускат от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), а 15% са национално съфинансиране, разпределени по приоритетните оси на Програмата, както следва:
1. Устойчив туризъм – 35%
2. Младежи – 25%
3. Околна среда – 30 %
4. Техническа помощ – 10%

Към Програмата

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти