• notice: Undefined property: stdClass::$field_imceimage in /home/evropro/public_html/themes/evroproekti/node.tpl.php on line 30.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.

ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. предвижда инвестиции от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално съфинансиране в рамките на осем приоритетни оси:

- „Устойчиво и интегрирано градско развитие” с бюджет 840 млн. евро;
- „Подкрепа за периферни географски области най-силно засегнати от бедност” с бюджет 106 млн.евро;
- „Регионална образователна инфраструктура” с бюджет 115 млн.евро;
- „Регионална здравна инфраструктура” с бюджет 83 млн.евро;
- „Регионална социална инфраструктура“ с бюджет 51 млн.евро;
- „Регионален туризъм” с бюджет 101 млн.евро;
- „Регионална пътна инфраструктура“ с бюджет 194 млн.евро;
- „Техническа помощ“ с бюджет 52 млн.евро.
 
Мерките за градско развитие ще включват дейности, свързани с енергийната ефективност в жилищни и административни сгради, градска среда и икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт. Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално значение.

 

Към ОП „Региони в растеж“

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти