Бизнес планове

„АДВАНС ПРОЕКТ” ЕООД изготвя бизнес планове за съществуващи и новосъздадени фирми. Бизнес плановете са необходими както за самия инвеститор, така и за кандидатстване пред различни институции. Бизнес планът може да послужи за получаване на банков кредит или субсидия от европейска програма. От бизнес плана инвеститорът добива ясна представа за състоянието на своя бизнес и открива нови перспективи за развитие.

„АДВАНС ПРОЕКТ” ЕООД е специализирана в изготвянето на бизнес планове за производствени предприятия от леката и тежката промишленост, хранително-вкусовата промишленост, преработвателни предприятия, фотоволтаични електроцентрали, предприятия за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), животновъдни стопанства, земеделски производители, медицински и дентални клиники. За всеки инвестиционен проект може да бъде изготвен бизнес план, в който да се прогнозират паричните потоци за следващите 5, 10 години и да се анализират перспективите за развитие на фирмата. Правилното прогнозиране и планиране е от решаващо значение за успеха на всяко бизнес начинание. Със своя опит „АДВАНС ПРОЕКТ” ЕООД ще подкрепи своите клиенти в успешната реализацията на техните инвестиционни намерения.

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти