Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция

Общата стратегическа цел на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция за програмния период 2014-2020 е укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивото развитие на туризма, което щедоведе до засилване на териториалното сближаване в Европа.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни власти, публични и неправителствени организации, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от българските партньори, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и местни политики за развитие.

Общият бюджет на Програмата възлиза на 29 642 894 евро, от които средствата от Европейския съюз (Европейски фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ) са в размер на 25 196 460 евро и са разпределени по приоритетните оси на Програмата, както следва:
1. Околна среда– 45%
2. Устойчив туризъм – 45%
3. Техническа помощ – 10%

Към Програмата

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти