• notice: Trying to get property of non-object in /home/evropro/public_html/modules/taxonomy_breadcrumb/taxonomy_breadcrumb.module on line 79.
  • notice: Trying to get property of non-object in /home/evropro/public_html/modules/taxonomy_breadcrumb/taxonomy_breadcrumb.inc on line 132.
  • notice: Undefined property: stdClass::$field_imceimage in /home/evropro/public_html/themes/evroproekti/node.tpl.php on line 30.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.

Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Oсновната цел на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 е да продължи консолидацията на европейската мрежа за наблюдение на територията чрез предоставянето и използването на сравними, систематични и надеждни данни за територията. През новия програмен период програмата ще функционира чрез две приоритетни оси – 1. Териториални доказателства, трансфер, наблюдение, инструменти (изпълняван от единствен бенефициент – Европейското обединение за териториално сътрудничество /ESPON EGTC/ и 2. Техническа помощ /изпълнявана от УО на програмата/, основаващи се на Тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация“. Наред с това, се предвижда Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 косвено да подкрепи всички единадесет тематични цели, обхващащи приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Към Програмата

 

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти