За нас

„АДВАНС ПРОЕКТ“ ЕООД  е консултантска фирмa, която изготвя проекти за получаване на финансиране по европейските фондове и програми, разработва бизнес планове за  банково кредитиране и предоставя консултантски услуги за европейските грантови схеми. Екипът на фирмата е съставен от висококвалифицирани специалисти, мотивирани да създават добавена стойност за своите клиенти.

Успешното усвояване на финансовия ресурс, предоставян на българската държава от Европейския съюз зависи в най-голяма степен от разработването на качествени, икономически обосновани и рентабилни проекти. В условията на световна икономическа криза, пълноценното използване на наличните ресурси и търсенето на нови е от решаващо значение за оцеляването и просперитета на икономическите субекти. „АДВАНС ПРОЕКТ” ЕООД си е поставила за  цел да работи именно в тази насока, с което да допринесе за развитието на българската икономика.

 

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти