Програмата за морско дело и рибарство

Към Програмата

АКТУАЛНО

Обявен прием на Заявления за кандидатстване по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ по Приоритетна ос 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“

 

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти