Правни съвети

„АДВАНС ПРОЕКТ” ЕООД извършва правни консултации в областта на гражданското, търговското, корпоративното право, недвижимите имоти и възобновяемите енергийни източници.

 

Правни услуги:

- изготвяне на договори и юридически документи;

- учредяване на дружества и прехвърляне на дружествени дялове;

- проучване на правни казуси;

- комуникация с държавни институции;

- изготвяне на правни становища.

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти