• notice: Undefined property: stdClass::$field_imceimage in /home/evropro/public_html/themes/evroproekti/node.tpl.php on line 30.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.

Консултиране

Добре подготвените специалисти от "АДВАНС ПРОЕКТ" ЕООД консултират инвеститори и предприемачи от разнообразни сектори. Фирмата насърчава земеделските производители в модернизацията и разширяването на техните стопанства. С финансовите средства, предоставяни от Европейския съюз, е възможно земеделските производители да създадат модерни и конкурентоспособни стопанства, както и да станат производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) или хотелиери.

"АДВАНС ПРОЕКТ" ЕООД консултира общини, с цел финансирането на проекти с обществено значение.

„АДВАНС ПРОЕКТ” ЕООД предоставя на своите клиенти консултации относно възможностите за финансиране на инвестиционни проекти. Фирмата намира оптималното решение за реализация на инвестиционните намерения на своите клиенти и най-изгодното за тях финансиране.
 
„АДВАНС ПРОЕКТ” ЕООД работи приоритетно по европейските фондове и програми. Европейските фондове и програми разполагат с огромен финанансов ресурс, до който българската икономика има достъп. По европейски фондове и програми могат да кандидатстват физически и юридически лица, неправителствени организации, сдружения, общини, държавни административни органи и други. Средствата, които се отпускат са безвъзмездни в полза на инвеститора. Необходимо е да бъде изготвен рентабилен и жизнеспособен проект, с обосновани приходи и разходи, които да бъдат субсидирани от европейските фондове. След като зад проекта стоят реални инвестиционни намерения, няма пречка инвеститорът да получи безвъзмездна финансова помощ. Помощта може да достигне до 100 % от инвестиционните разходи. Разходите за консултантски услуги са допустим разход по повечето европейски програми и голяма част от тях се възстановяват на инвеститора.

 

 

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти