Текущи проекти

Към момента "АДВАНС ПРОЕКТ" ЕООД очаква одобрение на следните проекти:

  • Изграждане на къща за гости - Мярка 311 от ПРСР
  • Внедряване на иновативен процес в стоматологична клиника - "Внедряване на иновации в предприятията"
  • Оборудване на център за рехабилитация на възрастни хора - Мярка 321 от ПРСР

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти