• notice: Trying to get property of non-object in /home/evropro/public_html/modules/taxonomy_breadcrumb/taxonomy_breadcrumb.module on line 79.
  • notice: Trying to get property of non-object in /home/evropro/public_html/modules/taxonomy_breadcrumb/taxonomy_breadcrumb.inc on line 132.
  • notice: Undefined property: stdClass::$field_imceimage in /home/evropro/public_html/themes/evroproekti/node.tpl.php on line 30.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
  • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.

Екип

Юлиана Илиева - Ръководител управление на проекти

  

Юлиана Илиева е консултант с опит в разработването на проекти в областта на социалните инвестиции, социална интерграция, трудов пазар - заетост и безработица, професионално обучение, квалификация и обмен, човешки ресурси, социални услуги, социално предприемачество, административен капацитет, трансгранично сътрудничество, културно предприемачество, културен и екотуризъм и др. Юлиана Илиева е с богат практически управленски опит като Координатор и Ръководител проекти. Към настоящия момент работи в екип за изготвяне на финансово-икономически и социални анализи по проекти с финансиране по ОП на ЕС. Юлиана Илиева ръководи цялостната подготовка и изпълнението на проекти по европейски програми.
тел.: +359 879 849 390  е-mail: y.ilieva@evroproekti.bg  

Галина Спасова - консултант по изготвяне на проекти с национално и международно финансиране

  

Галина Спасова е специалист по изготвяне на финансово-икономически анализи и предложения за кандидатстване по оперативните програми, финансирани от кохезионния и структурните фондове на ЕС. Извършва оценка на риска на инвестициите и социалната поносимост в сектор „Води”. Има отлични познания за правилата и изискванията към проекти с международно финансиране и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз. Много добре познава Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК, както и изискванията за кандидатстване по ОП Околна среда, ОП Регионално развитие и ОПАК. Повече от 15 години работи като координатор и ръководител на проекти по програмите ФАР, ИСПА, USAID.
е-mail: info@evroproekti.bg

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти